BraaiBoet

BraaiBoet is ‘n unieke braaistaander wat van vlekvrye staal vervaardig word en oor 5 braaivlakke, insluitende 2 ribrakke (een elk aan weerskante van die horisontale braaivlakke) beskik.

Die BraaiBoet is die vlagskip in die BraaiBoet-produkreeks.
Die BraaiBoet is egter nie net nóg ‘n braaistaander nie. Kyk net hierna:

 • Kos kan op die BB warm gehou word terwyl die braaier rustig met die res van die braai kan voortgaan
 • Dit kan nie kantel of intuimel nie
 • Die BB slaan maklik op om gerieflik vervoer en geberg te word.

Ander produkte in die BraaiBoet-reeks:

 • Sandtrapper Steweltjies wat onderaan die BB-staander vasskroef, ideaal vir wanneer die BraaiBoet in sanderige of op ongelyke terrein soos in die veld, opgeslaan moet word 
 • BraaiBoet Kolebak
 • Die BB Kolekrapper. Sy skuins kop voorkom dat dit vashaak; die handgreep sorg vir gemaklike beheer en die bykomende lengte voorkom dat die gebruiker naby die vuur brand. 
 • Die BraaiBoet Houtklower
 • Die BraaiBoet Ribhakies (stel van 2)
 • BraaiBoet Braaisak

Die BraaiBoet kan gerieflik verpak word in stewige rip-stop-sak met twee vakkies binne – een vir die BraaiBoet en een vir die rooster. Daar is ook ‘n sakkie vir Blits en ‘n braaitang.
Meer inligting oor die BraaiBoet Produkte HIER

PRYSLYS

 • BraaiBoet: R585-00
 • BraaiBoet Kolekrapper: R75-00
 • BraaiBoet Sandtrapper Steweltjies (stel van 4): R136-00
 • BraaiBoet Kolebak: R695-00
 • BraaiBoet Drasak: R475-00
 • BraaiBoet Houtklower: R575-00
 • BraaiBoet Ribhakies (stel van 2): R65-00

Pryse sluit BTW in / Pryse sluit versendingskostes uit

BraaiBoet (Pty) Ltd

BraaiBoet is a unique braai stand made from stainless steel. It is the flagship in the BraaiBoet Product range.
The BraaiBoet consists of 5 braai levels including 2 for rib racks (one on each side of the horisontal braai levels).
This is however not just another braai stand. Just look at this:

 • Keep food warm on the BB while the ‘cook’ continues with the braai
 • The BB can not fall over or collapse
 • The BB folds up easily to transport or store away.

Other products in the BraaiBoet range:

 • Sandtrapper Boots – screw these boots onto the feet of the BB stand when in the sand or uneven terrain]
 • Fire stand
 • The BB Cole Raker. Its skew head prevents it from hooking; the grip makes for easy control and the extra length prevents the ‘chef’ to burn when too close to the fire.

The BraaiBoet can be neatly and easily stored and carried in a strong canvas bag with two sections – one for the BraaiBoet and another for the braai grid. There is also a pocket for the Blits while you can also fit your braai thong on to it.  

More information about the BraaiBoet Products HERE

PRICE LIST

 • BraaiBoet: R585-00
 • BraaiBoet Cole Raker: R75-00
 • BraaiBoet Sandtrapper Steweltjies (set of 4): R136-00
 • BraaiBoet Fire Stand: R695-00
 • BraaiBoet Carry Bag: R475-00
 • BraaiBoet Wood Clever: R575-00
 • BraaiBoet rib hooks (set of 2): R65-00

Prices include VAT / Prices excludes courier costs.